Bestyrelse

 

 

Carina Holstein, 18

Peter Lok Bahnsen, 65 (formand)

Niels, Boligview A/S

 

mail@sophienlund.net

 

 

Administrator

 

 

 

Boligview A/S

Vinkelvej 3, 1.

4000 Roskilde

 

 

Telefon 70 20 23 25

E-mail   info@boligview.dk

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen informerer

 

13. November 2018

 

Mandag den 12. november 2018 blev der afholddt ekstraordinær generalforsamling f.s.v. valg af nye gadelamper. Referatet er sendt ud med en overskrift "Udkast til referat", hvilket retteligt skulle have været "Referat af ekstraordinær generalforsamling", men referatet er korrekt, og er også lagt op her på foreningens website.

 

 

 

 

11. september 2018

 

Bestyrelsen har primo september opsagt Just Anlæg, da firmaet ikke varetager deres opgaver, som det er aftalt. Der er indhentet nogle lokale tilbud, og bestyrelsen har lavet en aftale med Madsbøll Haver i Hillerød, som vil påbegynde arbejdet 13. september 2018. Bestyrelsen vil i september udsende et infobrev til alle medlemmerne, da den nye gadelampe er monteret, og vi står for at skal indsamle alle data om diverse tilbygninger.

 

 

 

21. marts 2018

 

Generalforsamlingsdatoen bliver tirsdag den 24. april 2018 kl. 18.00 i lokale 2 i Frederiksborg Centret. Indkaldelse er sendt ud.

 

 

23. februar 2017

 

Sophienlund har været hjemsøgt at tyve i vinterferien, og administrationen er bekendt med, at der har været 3 indbrud, hvor tyvene har skaffet sig adgang til boligen ved at tage det lille vindue ud, som sidder i hoveddøren, for derefter at føre en arm ind og låse døren op på vrideren. For at forhindre lignende indbrud vil det være en fordel at få udskiftet vrideren med en låsecylinder, således at hoveddørsnøglen skal bruges for at åbne døren indefra.

 

 

2. juni 2016

 

Bestyrelsen har afholdt sit første bestyrelsesmøde, og der blev drøftet flere emner herunder ansøgninger, nabostridigheder og praktiske opgaver.

 

 

G/F Sophienlund

3400 Hillerød