Bestyrelsen

Formand:
Henrik Egede Saabye
Sophienlund 14

Bestyrelsesmedlemmer:
Christian Ravnkilde Andersen
Sophienlund 77

Martin Mentz
Sophienlund 141

Allan Thorsager Andersen
Sophienlund 83

Suppleant:
Joachim Rasmussen, K/S Bolig Sophienlund Hillerød

Kontakt til bestyrelsen sker ved henvendelse til mail@sophienlund.net