Bestyrelsen

Formand:

Hans Jørgen Kristensen
Sophienlund 132

Bestyrelsesmedlemmer:

Alex D. Hansen
Sophienlund 116

Allan Th. Andersen
Sophienlund 83

Suppleant:

Joachim Rasmussen, K/S Bolig Sophienlund Hillerød

Kontakt til bestyrelsen sker ved henvendelse til mail@sophienlund.net